Ægtefælle/samleverdag på Sjælland 30. april 2016

Lørdag den 30. april 2016 afholder vi igen ægtefælle/samleverdag – denne gang i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V, som ligger 5 minutters gang fra Hovedbanegården

Mødet er et tilbud til ægtefæller og samlevere til HS-ramte, og dagen kommer til at gå med at drøfte de udfordringer, man hver især har i hverdagen, samt de tanker man gør sig omkring livet med Huntingtons Sygdom.

Vi begynder dagen med morgenbuffet fra kl. 9.30 og slutter med middag kl. 17.30.

Deltagelse i dagen er gratis for medlemmer af Landsforeningen Huntingtons Sygdom.
Pris pr. person for alle andre: 900 kr.

Sidste frist for tilmelding er den 4. april 2016.

Tilmelding til Karen Ørndrup pr. mail karen@huntingtons.dk eller pr. tlf. til 2532 7283.
Det er meget vigtigt med tilmelding inden tilmeldingsfristens udløb, da for få deltagere vil betyde, at mødet måske bliver aflyst.