Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d 30. april 2022 i DGI-byen

Der indkaldes til årsmøde og den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 30. april i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V (ligger 5 minutters gangs fra Hovedbanegården)

Program

10.30             Ankomst og kaffe m. brød

11.00             Status på forskning ved Lena Hjermind, overlæge, phd. Speciallæge i Neurologi

12.00              Frokost

13.30             Generalforsamling

15.00              Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Årsmøde med frokost er for alle – generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Dagsorden til generalforsamlingen kan læses andet sted i bladet samt på landsforeningens hjemmeside.1

Deltagelse er gratis men krævertilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding skal foretages senest 12. april 2022 ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller på telefon 5320 7850

Generalforsamling 2022

      Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

7. Uddeling af årets medlemspris

8. Evt.

Ad pkt. 5      Kasserer Anny Gregersen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Anny Gregersen genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som kasserer.

Bestyrelsesmedlem Søren Skals er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Karin Bruun vælges som bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Charlotte Hold og Karen Ørndrup.

Ad pkt. 6      Der er ikke kommet nogen forslag.