Pårørendedag i Vejle

PÅRØRENDEDAGEN 2/2 • 2018 Sundhedshuset i Vejle
TEMA: PÅRØRENDE og ARBEJDSMARKED.
Ordstyrer: Hanne Gullestrup.

9.30 – 10.00 Registrering. Kaffe og morgenbrød.
10.00 – 10.15 Velkomst ved Vejle Kommune, formand for Sundhedsudvalget Peder Hummel mose, og Pårørende i Danmark, formand Marie Lenstrup.
10.15 – 10.45 Pårørendes work-life balance.
Ditte Haugaard Clausen fra KMD Analyse kortlægger den eksisterende viden om danske pårørendes udfordringer på arbejdsmarkedet Der inddrages også ny viden fra udlandet, ligesom oplægget peger frem mod en kommende undersøgelse fra KMD.
10.45 – 11.15 Er der en business case for pårørendevenlige arbejdspladser? (på engelsk)
Katherine Wilson fra Carers UK præsenterer Employers for Carers, et netværk for virksomheder, der arbejder med en pårørendevenlig personalepolitik. Hvordan opfatter netværkets medlemmer denne business case, og hvordan adresserer de udfordringerne i praksis? Hvilken læring kan der udledes til glæde for eventuelle danske initiativer?
11.15 – 12.00 Paneldebat: Hvem tager initiativ og ansvar?
Blandt paneldeltagerne er Asta Zacho, HR specialist i IKEA, Mona Striib, næstformand i FOA; og Marie Lilja Jensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen. Ordstyrer: Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.
12.00 – 13.00 Frokost.
13.00 – 14.45 Parallelle fremtidsværksteder om det pårørendevenlige arbejdsmarked.
1. Hvordan kan samfundet understøtte, at pårørende både kan tage hånd om deres kære og bidrage på arbejdsmarkedet? 2. Hvad er en pårørendevenlig arbejdsplads for såvel den pårørende som kollegerne? Fælles opsamling: Hvor kan vi sætte ind med størst mulig effekt?
14.45 – 15.00 Afrunding ved Vejle Kommune og Pårørende i Danmark.

Dagen krydres med pårørendes erfaringer fra egne arbejdsliv
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til info@paaroer.dk