Generalforsamling LHS 2021

Hermed indkaldes til Landsforeningens årlige general forsamling.

Senest tilmelding: Tirsdag den 26 Oktober 2021 på als@lhc.dk

Dato: søndag den 31 Oktober 2021

Sted: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Pris: Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding påkrævet.

Dagsorden for generalforsamling i hht. Vedtægterne.

Generalforsamlingen ligger i forlængelse af Rundt om HS.

Program:

Kl. 11.00: Generalforsamling

Kl. 13.00: Frokost, farvel & på gensyn

Dagsorden til Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Vedtagelse af budget
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  7. Ændrer af navn på medlemsprisen.
  8. Uddeling af årets medlemspris
  9. Eventuelt

På valg er:

Formand Charlotte Hedegaard Hold som ikke ønsker genvalg.

Næstformand Anette Torvin Møller som ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem Anni O. Frederiksen som ikke ønsker genvalg.

Suppleant Søren Skals som er villig til genvalg.

Suppleant Bente Bosse som er villig til genvalg.

Suppleant Birgitte Havskov stiller op til formand.

Suppleant Karen Ørndrup som er villig til genvalg.

Bettina Nørremark stiller op som bestyrelsesmedlem.

Såfremt der sker rettidige ændringer i valg til bestyrelsen, vil vi hurtigst muligt udmelde dette vis hjemmesiden samt Facebook. Vi opfordrer til at stille op til valg, da der behøves nye kræfter i Landsforeningen. Har du lyst til at vide mere om bestyrelsesopgaverne kontakt da gerne formand Charlotte Hold – på tlf 51212940.

G