HS Konference

Den Europæiske Huntingtons forening afholder i september en konference om HS. Her er hvad de selv skriver om den:

Den Europeiske Huntingtonforeningen (EHA)  arrangerer Europeisk HS konferanse i  Warsawa fra 18.-20 september 2015.  Programmet er rettet inn mot alle som er berørt av sykdommen og helse- og omsorgspersonell.  -Alle vi har bedt om å delta med innlegg på konferansen har svart positivt.  Det sier litt om hvor viktig mange mener denne konferansen er, sier Astri Arnesen, vise-president i EHA og sentral i arrangementskomiteen.  -Vi har fått Michael Hayden, som mange kjenner for sin iherdige forskningsinnsats på HS, til å komme og fortelle om pasientforsøk som er i gang eller nært forestående.  -Direktør for pasientforsøk i CHDI (stiftelsen som finansierer det meste av HS forskningen i verden) Joe Guilano kommer også.  -Dette er i det hele tatt en konferanse du ikke vil gå glipp av, sier Arnesen.  -Alt som formidles fra talerstolen skal være på et enkelt og forståelig språk for alle.  I tillegg til forskningsnyheter vil det være innlegg om god behandling og oppfølging, håndtering av personlighetsendringer osv.  Gå inn og finn programmet på www.eha2015.com og meld deg på!  Unge er spesielt velkommen.  For deg under 25 har vi laget en spesialpris på 200 euro for hotell, måltider og konferanse – billigere blir det ikke!  

Påmindelse: Hygge på Busses skole

Tirsdag den 19. maj klokken 19.00 mødes vi til en kop kaffe, te og en ostemad på Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte.

Måske bankospillet bliver fundet frem her halvvejs mod julebanko. Hvis vejret er til det, kan vi nyde det lidt udendørs.
Tilmelding sker til Bente Bosse på mail bentebosse@pc.dk eller telefon 25380323

Betaling for mad og drikke 50 kroner.
Bankoplader:
1 for 25 kroner
5 for 100 kroner

Vi spiller 3 spil – og pladerne gælder til alle 3 spil.

Mange forårs hilsner
Bente og Lillan

Danske Patienter søger aktive patienter

Danske Patienter opfordrer til, at aktive patienter eller pårørende melder sig til korpset af aktive patienter og pårørende og hjælp sundhedsvæsenet i den rigtige retning

Aktive patienter og pårørende deltager i møder, brugertests og interviews, hvor de gør sundhedsvæsenet opmærksom på de synspunkter og behov, som er vigtige for patienter og pårørende. Læs mere på www.aktivpatient.dk, tilmelding kan ske på http://www.danskepatienter.dk/tilmelding-patient-og-p-r-rendedatabasen